Giáo sư Hồ Tấn Nhựt hiện đang công tác tại Đại học California State, Northridge (Hoa Kỳ) và là chuyên gia của Hiệp hội CDIO Quốc tế. Giáo sư đã có những đóng góp to lớn cho công tác triển khai CDIO tại Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Vinh.

Giáo sư Hồ Tấn Nhựt đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các khoa, viện và các phòng ban chức năng về xây dựng kế hoạch Chiến lược phát triển và triển khai Chương trình đào tạo CDIO cũng như xây dựng kế hoạch nguồn lực, kiểm định chất lượng và hợp tác. Giáo sư đã tham dự các buổi báo cáo thực hiện CDIO tại các ngành Công nghệ thông tin, Luật, Kinh tế, Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Ngữ văn.


GS. Hồ Tấn Nhựt chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà trường

Cũng trong chuỗi hoạt động này, Giáo sư đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với Nhóm nghiên cứu CDIO của Nhà trường. Tại các buổi làm việc, Giáo sư Hồ Tấn Nhựt đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về đào tạo theo CDIO tại Đại học California State và trên thế giới. Giáo sư đánh giá cao sự đột phá và tính sáng tạo của Nhà trường khi áp dụng phương pháp đào tạo tiếp cận CDIO không chỉ cho các ngành kỹ thuật mà cho nhiều ngành đào tạo phi kỹ thuật, đặc biệt là các ngành đào tạo giáo viên. Giáo sư cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo mô hình CDIO ở tất cả các khâu, nhất là quy trình kiểm tra, đánh giá.


Các buổi tập huấn về xây dựng kế hoạch chiến lược và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

Tại các buổi làm việc, cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến, câu hỏi liên quan đến việc áp dụng CDIO theo đặc thù của trường mình, ngành mình, vấn đề phương pháp giảng dạy của giảng viên, nhu cầu xã hội và sự tham gia năng động, tích cực của sinh viên... Giáo sư Hồ Tấn Nhựt đã tư vấn các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về triển khai áp dụng đào tạo CDIO, trong đó chú ý đặc biệt đối với các ngành sư phạm và phi kỹ thuật; nhấn mạnh vai trò chủ động trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động của các khoa, viện và bộ môn. Với sự tư vấn, giúp đỡ đầy tâm huyết của Giáo sư Hồ Tấn Nhựt, Trường Đại học Vinh chắc chắn sẽ có những bước tiến lớn trong việc áp dụng phương pháp đào tạo tiếp cận CDIO.


GS. Hồ Tất Nhựt trao đổi với cán bộ, giảng viên của Nhà trường

Phương pháp đào tạo tiếp cận CDIO là khung chuẩn giáo dục mang tính sáng tạọ. Trên phạm vi toàn cầu, các trường Đại học tham gia triển khai phương pháp tiếp cận CDIO như một khung chuẩn để hoạch định và đánh giá chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra. Trường Đại học Vinh xác định việc phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Tin, ảnh: HN và Nhóm nghiên cứu CDIO