Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đoàn thể cấp Trường; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo các khoa, giảng viên giảng dạy 84 học phần của 3 học kỳ đầu khóa 58; chuyên viên phòng Đào tạo và Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Trực tiếp tập huấn về biên soạn câu hỏi thi phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO là các chuyên gia của Cục Khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo do TS. Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục Khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn chuyên gia của Cục Khảo thí.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Hội nghị, xác định việc biên soạn câu hỏi thi theo chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đánh giá quá trình đào tạo của Nhà trường trong xu thế hội nhập.

Nội dung chương trình, TS. Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng, Cục Khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình bày các vấn đề chung về Cấu trúc một đề thi/kiểm tra học phần; Số câu hỏi tối thiểu/mỗi tín chỉ; Số câu hỏi tối thiểu/mỗi đề thi; Đánh giá quá trình; Đánh giá kết thúc học phần; Các mức độ đánh giá; Thời gian thi kết thúc học phần (nếu tỉ trọng bài thi chiếm 40% điểm học phần). Ứng dụng câu hỏi thi theo hình thức online phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO bao gồm: Điều kiện, phương tiện, yêu cầu để tiến hành thi online; Cách thức tổ chức thi, kiểm tra online: số lần kiểm tra cho mỗi học phần, giảng viên quản lý và nhập điểm online; chuyển giao công nghệ phần mềm thi online.

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận về cách thức tổ chức để triển khai xây dựng biên soạn câu hỏi phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO và đánh giá năng lực sinh viên cần đạt...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Sái Công Hồng – Phó Cục Trưởng, Cục Khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo tại Hội nghị


Các đại biểu tham dự Tập huấn biên soạn câu hỏi thi phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO

Tin, ảnh: Phòng Đào tạo