Tham dự cuộc họp có GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; các thành viên trong Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO năm 2018 và Nhóm nghiên cứu viên xây dựng lí luận và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO năm 2018 được thành lập ngày 20/4/2018 theo Quyết định số 285/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO năm 2018 tại Trường Đại học Vinh theo Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO giai đoạn 2016 - 2020. Ban có 48 người là những cán bộ, giảng viên cốt cán của các khoa, viện, có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã nêu bật sự cần thiết nỗ lực trong việc phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn CDIO và các chương trình hoạt động khác nhằm đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Tại cuộc họp, TS. Trần Bá Tiến, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng Ban nghiên cứu trình bày một số vấn đề về biên soạn, xây dựng đề cương chi tiết học phần và bài giảng, nghiệm thu các đề tài; TS. Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng Ban nghiên cứu trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban nghiên cứu và nhóm nghiên cứu. Các thành viên tham dự thảo luận, đồng thuận với đề xuất kế hoạch hoạt động của ban nghiên cứu và nhóm nghiên cứu, đồng thời trao đổi và làm rõ các nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành theo thực tế hoạt động của Ban và phù hợp yêu cầu đặt ra của Nhà trường.

Kết luận cuộc họp, GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban nghiên cứu đã ghi nhận các ý kiến góp ý của các thành viên trong Ban, Nhóm nghiên cứu, làm rõ kế hoạch hoạt động của Ban, Nhóm nghiên cứu với các sản phẩm dự kiến hoàn thành, và hy vọng sự quyết tâm của Ban, Nhóm nghiên cứu trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có giá trị về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn trong nhà trường.

Tin: TS. Nguyễn Xuân Bình