1. Thời gian: 2 ngày 17/6 và 18/6/2017 (Thứ Bảy và Chủ nhật).

Buổi sáng: từ 7h45' - 11h30, buổi chiều: từ 13h45' - 17h00'

2. Địa điểm:

Từ 7h45 - 8h30, ngày 17/6/2017: Khai mạc chung tại Hội trường A.

Từ 8h30 - 11h30, ngày 17/6/2017 và các buổi tiếp theo: Tập huấn theo nhóm ngành tại các Phòng học A4.201, A4.202 và Hội trường tầng 8 - Nhà Điều hành.

3. Thành phần tham dự:

- Ban Giám hiệu;

- Cán bộ giảng dạy toàn Trường;

- Cán bộ, viên chức Phòng Đào tạo và Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Các đơn vị gửi danh sách cán bộ tham gia Hội nghị - Tập huấn về Trường qua phòng Đào tạo (trực tiếp ThS. Hồ Việt Dũng - Chuyên viên hoặc qua email: hodung1982@gmail.com), chậm nhất 17h00, ngày 15/6/2017 (Chiều thứ Năm).

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia Hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.