Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học báo chí;

§  Có kiến thức cơ bản về 4 loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử; biết chuyên sâu về 1 trong 4 loại hình đó và biết cơ bản về quan hệ công chúng, quảng cáo, tổ chức sự kiện,...;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có các kĩ năng nghề nghiệp báo chí như: tiếp nhận, khai thác, xử lí tư liệu - hồ sơ các vụ việc; soạn thảo văn bản trong lĩnh vực truyền thông; viết bài thuộc một số thể loại báo chí chủ yếu như tin, phóng sự, phỏng vấn, chính luận,...;

§  Có kĩ năng cơ bản về thuyết trình, thiết kế, trình bày, lên trang báo;

§  Sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, máy quét ảnh,…;

§  Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Hiểu, tuân thủ và vận dụng Luật Báo chí của Việt Nam, Những qui định về Đạo đức nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam,...;

§  Tôn trọng sự thật, có ý thức bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa, xã hội, nhân văn;

§  Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, có ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Đảm trách các công việc ở các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình,…);

§  Đảm trách các công việc trong bộ máy chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp… có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực báo chí;

§  Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành báo chí và truyền thông.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng học sau đại học ở các chuyên ngành báo chí;

§  Học văn bằng hai các ngành khoa học xã hội và nhân văn.