Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ sở, chuyên sâu và nâng cao về Toán học, gồm Toán sơ cấp, Toán Giải tích, Đại số và Lí thuyết số, Hình học và Tôpô, Xác suất và Thống kê toán học, Toán ứng dụng;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có khả năng tư duy lôgic, tư duy thuật toán, có phương pháp tiếp cận các vấn đề thực tiễn một cách khoa học; phân tích, xử lí dữ liệu, lập mô hình toán học và đưa ra cách thức giải quyết các bài toán cơ bản và ứng dụng;

§  Có khả năng nghiên cứu sâu về Toán học hoặc ứng dụng kiến thức toán học vào các lĩnh vực của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội;

§  Khai thác, sử dụng các phần mềm tin học trong nghiên cứu Toán học;

§  Có phương pháp nghiên cứu khoa học về ngành Toán học;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong làm việc cẩn thận, nghiêm túc, khoa học, chính xác;

§  Có ý thức tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về chuyên môn và nghiệp vụ;

§  Có ý thức xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh và cách ứng xử chuẩn mực, có tinh thần và thái độ hợp tác trong công việc.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Công tác tại các viện nghiên cứu về Toán học và Tin học ứng dụng;

§  Làm việc ở các cơ quan quản lí hành chính nhà nước, các ngành nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng kiến thức toán học;

§  Công tác ở các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng công cụ Toán học như tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông;

§  Giảng dạy Toán học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);

§  Có khả năng lập nghiệp và chuyển đổi nghề nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành tương ứng;

§  Học văn bằng hai về ngành thích hợp.