Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Hiểu, nắm vững và áp dụng được các nguyên tắc vận hành, các thông số kĩ thuật vào việc chẩn đoán, sửa chữa các hư hỏng thông thường trong hệ thống điện tử, truyền thông;

§  Có kiến thức chuyên sâu về kĩ thuật truyền thông như: ghép kênh, trải phổ, anten truyền sóng, chuyển mạch, truyền dẫn, truyền số liệu và áp dụng các kĩ thuật này để phân tích hoạt động của các thiết bị tương ứng;

§  Có kiến thức về nguyên lí và các phương pháp phân tích hoạt động của hệ thống thông tin điện thoại (cố định, di động), vệ tinh, phát thanh, truyền hình, mạng máy tính, mạng viễn thông,…;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; nắm vững và sử dụng được các phần mềm thiết kế, mô phỏng trong lĩnh vực điện tử, truyền thông như: ORCAD, Matlab, Proteus,…;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu các tài liệu kĩ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Kĩ năng

§  Khai thác, vận hành hệ thống thiết bị điện tử, truyền thông;

§  Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử, truyền thông;

§  Thiết kế và tối ưu hóa mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng truyền số liệu,…;

§  Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành để nghiên cứu và phân tích các hệ thống, quá trình, sản phẩm kĩ thuật; đọc, hiểu, phân tích được nguyên lí hoạt động của các mạch điện tử, các hệ thống kĩ thuật điện tử, truyền thông như hệ thống tương tự, hệ thống số;

§  Có thể mô tả, tính toán, mô phỏng các hệ thống, quá trình, sản phẩm kĩ thuật;

§  Thực hiện các khâu thiết kế, sản xuất các thiết bị điện tử, truyền thông;

§  Có khả năng tiếp cận với các thành tựu công nghệ, kĩ thuật tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực điện tử, truyền thông; có thể chuyển giao công nghệ dưới sự hướng dẫn của các tổ chức có thẩm quyền;

§  Có khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, thảo luận, làm việc nhóm hiệu quả;

§  Có khả năng tự học, thử nghiệm, nghiên cứu, lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề kĩ thuật.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết các vấn đề khoa học kĩ thuật và công nghệ;

§  Có tinh thần học hỏi, hợp tác với đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Kĩ sư điện tử, truyền thông tại các nhà máy sản xuất linh kiện, phụ kiện, lắp ráp các thiết bị điện tử, truyền thông;

§  Kĩ sư khai thác,vận hành, tối ưu hóa mạng;

§  Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực điện tử, truyền thông;

§  Làm việc tại viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực điện tử, truyền thông.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng tự học và nâng cao trình độ học vấn suốt đời;

§  Có khả năng tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.