Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức cơ sở toán, vật lí, tin học để áp dụng trong mô tả, tính toán và mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa;

§  Nắm vững kiến thức cơ sở lí thuyết mạch điện, tín hiệu, hệ thống, lí thuyết điều khiển, kĩ thuật điện và máy tính để áp dụng trong nghiên cứu, phân tích các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa;

§  Nắm vững kiến thức chuyên ngành chuyên sâu của kĩ thuật điều khiển và tự động hóa, khai thác, sử dụng các công cụ phần mềm để áp dụng trong thiết kế và tính toán các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong công nghiệp;

§  Nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kĩ thuật điều khiển và tự động hóa với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; nắm vững và sử dụng được các phần mềm thiết kế, mô phỏng trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu các tài liệu kĩ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Kĩ năng

§  Có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề kĩ thuật; khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức; tư duy hệ thống và tư duy phê bình; hiểu biết các vấn đề đương đại và có ý thức học tập suốt đời;

§  Có năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án hệ thống điều khiển và tự động hóa;

§  Có năng lực thiết kế hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hóa;

§  Có năng lực triển khai, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống, thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hóa trong công nghiệp;

§  Có kĩ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm;

§  Có kĩ năng giao tiếp hiệu quả thông qua ngôn ngữ viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện kĩ thuật hiện đại.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan; có trách nhiệm khi giải quyết các vấn đề khoa học kĩ thuật và công nghệ;

§  Có tinh thần học hỏi, hợp tác với đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp, các công ti điện lực, các công ti tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình liên quan đến công nghệ Điện, Điện tử, Tự động hóa, công nghệ Robot… với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lí, điều hành;

§  Làm việc tại viện nghiên cứu, cơ quan quản lí nhà nước, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng tự học và nâng cao trình độ học vấn suốt đời;

§  Có khả năng tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.