Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có hệ thống kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về cây trồng, di truyền và chọn giống, đất phân bón, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp, quản lí và khai thác bền vững các nguồn lực nông nghiệp, kĩ thuật canh tác để đảm nhận được các công việc trong hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển nông nghiệp - nông thôn;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B và sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm chuyên ngành (IRRISTAT, SPSS, GENSTAT…), khai thác tốt thông tin từ mạng Internet;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Nông nghiệp.

Kĩ năng

§  Lập kế hoạch, xây dựng và quản lí cơ sở sản xuất, dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT); tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực NN-PTNT;

§  Thực hiện các nghiên cứu triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất; làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn sản xuất, phát triển nông nghiệp;

§  Triển khai các nghiên cứu chuyên sâu về khoa học nông nghiệp cũng như thực tiễn sản xuất nông nghiệp;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức, quản lí các hoạt động nhóm và thuyết trình; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; có tác phong công nghiệp;

§  Có tinh thần vượt khó, học tập nâng cao năng lực và trình độ;

§  Có sự cảm thông chia sẻ với người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn; có sự trăn trở trước sự phát triển của Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Các cơ quan quản lí nhà nước về NN-PTNT từ cấp huyện đến cấp trung ương;

§  Các doanh nghiệp, công ti (liên doanh và tư nhân) thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

§  Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế về NN-PTNT;

§  Các trung tâm và các viện khoa học công nghệ, các trường trung cấp, cao đẳng và đại học thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

§  Có khả năng thành lập và quản lí các doanh nghiệp nông nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành tương ứng;

§  Tiếp tục các khóa bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực NN-PTNT.