Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương và có chứng chỉ Giáo dục Thể chất;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam;

§  Có hiểu biết lí luận và thực tiễn về công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) của Nhà nước; có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc; có kiến thức cơ bản về kĩ thuật, chiến thuật quân sự, về điều lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

năng

§  Có các kĩ năng sư phạm, thành thạo việc giảng dạy Giáo dục QP-AN;

§  Thuần thục các thao tác, kĩ năng quân sự, sử dụng thành thạo vũ khí bộ binh và hiểu biết các thiết bị quân sự khác;

§  Biết làm công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong các cơ sở giáo dục, đào tạo;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên, có ý thức tổ chức kỉ luật và tác phong quân đội;

§  Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục QP-AN ở các trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học;

§  Công tác ở các cơ quan trong hệ thống chính trị, cán bộ chuyên trách về QP-AN ở các cơ quan, đơn vị.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực về QP-AN;

§  Học tập sau đại học các chuyên ngành tương ứng.