Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ sở ngành đáp ứng được việc học các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; biết sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học Tin học ở trường trung học phổ thông (THPT);

§  Có hệ thống kiến thức Tin học, đảm bảo giảng dạy có chất lượng môn Tin học ở trường THPT;

§  Có đủ kiến thức để phổ biến việc ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong giảng dạy các môn học khác ở trường THPT;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

năng

§  Có kĩ năng sư phạm và biết vận dụng các thành tựu mới của khoa học giáo dục để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới giáo dục;

§  Sử dụng thành thạo máy tính với các phần mềm thông dụng, nhất là các phần mềm được đưa vào giảng dạy ở trường THPT, có kĩ năng khai thác các phần mềm mới;

§  Biết lắp ráp, bảo trì, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng máy tính ở trường phổ thông, các cơ quan, xí nghiệp, công ti;

§  Biết khai thác, sử dụng tốt các phương tiện dạy học hiện đại;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác khi giải quyết các vấn đề chuyên môn và kĩ thuật thuộc lĩnh vực CNTT;

§  Có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, biết gắn kết nội dung giảng dạy với thực tế cuộc sống;

§  Có khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi nghề nghiệp.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Yêu nghề, thương yêu học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, có đạo đức, lương tâm của nhà giáo, có ý thức nâng cao nghiệp vụ dạy học;

§  Có ý thức tu dưỡng bản thân và phấn đấu vươn lên trong công tác.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giảng dạy Tin học ở các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

§  Cán bộ vận hành và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

§  Làm việc ở các công ti lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; các công ti phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ti tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng học tiếp ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành CNTT;

§  Tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để phục vụ quản trị dự án, thiết kế hệ thống, chủ trì CNTT trong các cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp,...