Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức về Vật lí đại cương, Vật lí lí thuyết, Vật lí thực nghiệm, Toán cho Vật lí;

§  Nắm vững kiến thức về Tâm lí học, Giáo dục học để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Hiểu biết các cơ sở lí luận cổ điển và hiện đại về quá trình dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông gồm quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học Vật lí;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo Công nghệ thông tin để nghiên cứu và dạy học Vật lí;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu và dạy học Vật lí;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

Kĩ năng

§  Có các kĩ năng sư phạm chung, kĩ năng tổ chức lớp và xây dựng phong trào lớp chủ nhiệm, kĩ năng giáo dục học sinh cá biệt; xây dựng được kế hoạch dạy học và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn Vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường phổ thông;

§  Có kĩ năng thực hành Vật lí, đặt và giải các bài toán Vật lí, phát hiện và giải quyết vấn đề theo các phương pháp nghiên cứu cơ bản của Vật lí học;

§  So sánh, đánh giá được mức độ khoa học của nội dung môn Vật lí ở trung học phổ thông theo quan điểm của Vật lí học hiện đại;

§  Có kĩ năng cơ bản để nghiên cứu khoa học về Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học Vật lí và Vật lí học;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân và ý thức trau dồi đạo đức nhà giáo;

§  Có ý thức tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khách quan, trung thực, gắn lí luận với thực tiễn, ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; yêu thích Vật lí học và yêu nghề dạy học Vật lí.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giảng dạy Vật lí ở trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; nghiên cứu viên ở các trung tâm, viện nghiên cứu;

§  Làm việc tại các cơ sở ứng dụng khoa học kĩ thuật trên các lĩnh vực: cơ - điện; viễn thông; sản xuất, kinh doanh thiết bị khoa học - kĩ thuật.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc Vật lí học, Lí luận và Phương pháp giảng dạy Vật lí;

§  Học văn bằng thứ hai các ngành khoa học tự nhiên hoặc các ngành kĩ thuật, công nghệ, kinh tế.