Ngày 19/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức toạ đàm “Mô hình đào tạo giáo viên: Đổi mới và chất lượng” tại Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Vụ GDĐH, đại diện các trường đại học có đào tạo giáo viên phổ thông, giáo viên dạy nghề trên toàn quốc. Buổi tọa đàm đã trao đổi, chia sẻ, đóng góp những quan điểm khoa học có giá trị thực tiễn trong công tác đào tạo giáo viên; chú trọng xây dựng mô hình, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành sư phạm trong tình hình mới. GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự chương trình.

Tại buổi tọa đàm, GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành đã có báo cáo tham luận “Áp dụng mô hình CDIO về đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Vinh” trong đó nhấn mạnh vai trò của mô hình CDIO trong công tác đào tạo giáo viên THPT.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:


Lãnh đạo Vụ GDĐH phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm


GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh báo cáo tham luận


Các ý kiến trao đổi, chia sẻ, đóng góp tại buổi tọa đàm

Tin, ảnh: Lê Khắc Phong - Phòng Đào tạo