- Tổ chức cho giảng viên thao giảng, dự giờ thăm lớp;

- Tổ chức cho sinh viên các khóa thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo chương trình đào tạo và theo chuẩn đầu ra của các ngành;

- Tổ chức tốt công tác thực hành - thí nghiệm gắn liền với thực tế nghề nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp của sinh viên cuối khóa;

- Tổ chức các hoạt động "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" cấp khoa, viện năm học 2018 - 2019; 

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, tối 28/3/2019 Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã tổ chức Hội thi “Sinh viên với kỹ năng nghề nghiệp” cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Với các nội dung: Màn chào hỏi, xử lý tình huống và Tài năng nghề nghiệp; Hội thi có hơn 1.200 sinh viên của 4 khóa 56, 57, 58 và 59 ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các ngành khác của Nhà trường đến tham dự. 

Trong những ngày tới các khoa, viện tiếp tục tổ chức các hoạt động Rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên tại cơ sở 1 và cơ sở 2, cụ thể:

1. Khoa Kinh tế với 4 ngành tổ chức các hoạt động rèn nghề:

a) Ngành Kế toán:

 Báo cáo chuyên đề “Thuế và các vấn đề liên quan”

Thời gian: 19h thứ 3 ngày 20/03/2019; Địa điểm: Hội trường A hoặc Phòng học A4.201

Cuộc thi “Kế toán hùng biện”

Thời gian: 19h thứ 3 ngày 27/3/2019; Địa điểm: Hội trường A

b) Ngành Quản trị kinh doanh:

Hội thi rung chuông vàng:

Thời gian: lúc 14h00, thứ 7 ngày 23/3/2019;  Địa điểm: Nhà thi đấu

c) Ngành Tài chính Ngân hàng:

Cuộc thi sinh viên Tài chính Ngân hàng và Kỹ năng nghề nghiệp

Thời gian: 8h ngày 31/3/2019; Địa điểm: Sân khấu Nhà thi đấu (hoặc sân trường)

d) Hội chợ “Văn hóa vùng miền” phối hợp cùng Đoàn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Ban Quản lý Cơ sở II:

Nội dung: Tổ chức các gian hàng bán đặc sản ẩm thực của các địa phương có sinh viên đang học tập tại Khoa Kinh tế và Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

Địa điểm: Cơ sở II, Trường Đại học Vinh

e) Ngành Kinh tế: Các hoạt động tập thể

- Tổ chức Amazing Race - Cuộc đua kỳ thú, với các trò chơi kết hợp kiến thức chuyên ngành

- Tổ chức thực tế kết hợp Team Building

- Tổ chức Sharktank

- Tổ chức Rung chuông vàng

2. Khoa Xây Dựng:

Kế hoạch tổ chức hội thi “Sinh viên với kỹ năng nghề nghiệp”

Thời gian: từ ngày 20/3 đến ngày 10/04/2019, Chung kết: chiều Chủ nhật ngày 14/04/2019; Địa điểm: Sân trước Nhà thực hành thí nghiệm khoa Xây dựng.

3. Viện KHXH và Nhân văn:

Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp Viện giữa 4 đội tuyển: Báo chí - Du lịch & Quản lý văn hóa - Công tác xã hội - Chính trị học & Quản lý nhà nước

Dự kiến tổ chức vào 19h30, ngày 20/4/2019 tại Hội trường A.

4. Viện Nông nghiệp và Tài nguyên: Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

Thời gian diễn ra các cuộc thi, dự kiến từ ngày 20/3 đến ngày 10/04/2019; Tại Cơ sở II.

5. Viện Kỹ thuật và Công nghệ:

Thi hiểu biết kiến thức khoa học kỹ thuật, sản phẩm sáng tạo, thời gian từ ngày 12/4 đến 16/4/2019, tại Hội trường A các phòng thực hành, thí nghiệm của Viện.

6. Viện Công nghệ hóa sinh và môi trường:

Tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”

Thời gian tổ chức Hội thi: trong khoảng từ ngày 15/4 đến ngày 20/04/2019; Địa điểm: Hội Trường A.

7. Khoa Luật:

Rung chuông vàng

Thời gian: ngày 14/3/2019; Địa điểm: Nhà thi đấu

Phiên tòa Giả định

Thời gian: 7h30 ngày 10/04/2019; Địa điểm: Tầng 7 - Tòa Nhà Thư viện

Một số hình ảnh tại Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" ngành Ngôn ngữ Anh - Khoa Sư phạm Ngoại ngữ


Tin: Phòng Đào tạo