Trong chương trình, Trường Đại học Vinh đã thăm và làm việc với các Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày đầu tiên, đoàn công tác của Trường Đại học Vinh đã làm việc với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã nghe báo cáo của lãnh đạo và các thành viên chủ chốt trong xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực. PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo, đã trình bày kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực với nhiều chia sẻ bổ ích. Theo đó, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xác định quy trình xây dựng chương trình đào tạo gồm 13 khâu: Lập kế hoạch, thành lập Ban thường trực xây dựng CTĐT, xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra chung, hội thảo lấy ý kiến về CĐR chung, thông qua hội đồng KH&ĐT trường, xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo, xây dựng chương trình khung đáp ứng CĐR, thiết kế đề cương chi tiết, tổ chức lấy ý kiến của từng CTĐT, hoàn thiện dự thảo CTĐT - báo cáo Hội đồng KH&ĐT, trình hội đồng thẩm định và sử dụng. Sau phần trình bày của PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu, đoàn còn được nghe một số báo cáo khác về thuận lợi và khó khăn thách thức trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực. Sau phần trình bày, đoàn công tác đã cùng trao đổi, thảo luận về nội dung trình bày với các đại diện của Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh. Sau buổi trao đổi, đoàn đã dự giờ thăm lớp một số tiết dạy của giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Khoa Giáo dục Mầm non. Đoàn đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ công tác tổ chức dạy học, tổ chức các hoạt động tương tác, sử dụng thiết bị dạy học,...

Sau khi kết thúc chuyến làm việc với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Trường Đại học Vinh tiếp tục thăm và làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Sau khi được trình bày các nội dung liên quan đến đào tạo theo tiếp cận năng lực, đoàn có cơ hội dự giờ thăm lớp. Qua cách tổ chức dạy học, đoàn công tác đã học tập thêm cách ứng dụng phương pháp đào tạo theo tiếp cận năng lực trong một giờ dạy thực tế.

Qua 4 ngày tham quan học tập kinh nghiệm, đoàn công tác của Trường Đại học Vinh gặt hái nhiều kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị tiến hành đào tạo theo tiếp cận năng lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thế giới việc làm và nhu cầu xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh:


Bài và ảnh: Nguyễn Hải