Căn cứ Thông tư 03/2014/BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Bộ Thông tin Truyền thông về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho phép triển khai tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo công văn số 2338/BTTTT-CNTT ngày 12/7/2016 và công văn số 4113/BGDĐT-GDTX ngày 23/8/2016.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh và các đối tượng khác, đặc biệt sinh viên cuối khóa sắp tốt nghiệp cần trang bị kiến thức kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin khi nạp hồ sơ xét tuyển công chức, viên chức và các vị trí việc làm sau khi ra Trường cho cơ quan tuyển dụng lao động.

Trường Đại học Vinh thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản như sau:

1. Thời gian tổ chức học, ôn tập và thi

Các buổi tối ngày 2,4,6; 3,5,CN; ngày thứ 7,CN, hoặc theo nhu cầu đăng ký của sinh viên, học viên và người học. Địa điểm tại Trường Đại học Vinh

2. Địa điểm đăng ký và nộp kinh phí

Người học có nhu cầu đăng ký, nộp đơn và nộp kinh phí tại Phòng đăng ký học, Tổ Đào tạo-Tuyển sinh-Trung tâm GDTX, tầng 1, nhà A0, Trường Đại học Vinh.

Đối với sinh viên, học viên có thể đăng ký theo hình thức trên hoặc qua hệ thống đăng ký học (nộp tiền qua tài khoản ngắn hạn).

Điện thoại liên hệ và hướng dẫn: Thầy Nguyễn Thanh Sơn (ĐT 0983.799.233); Cô Phan Thị Thủy (ĐT 0915396342).