1. Lớp học tiếng Hàn

- Đối tượng: Sinh viên Trường Đại học Vinh đang học năm thứ 1; 2; 3.

- Trình độ đào tạo:

+ Lớp Sơ cấp: 02 lp, mỗi lp 25 học viên; học từ 40- 45 buổi.

+ Lớp Trung cấp: 01 lp, 30 học viên; học 32 buổi (để chuẩn bị cấp 2 TOPIK Hàn Quốc)

- Thời gian học: Dự kiến học từ tháng 9/2018.

- Địa điểm học: Phòng CH 13, tầng 6, Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh.

2. Lớp Tin học

- Nội dung: Đào tạo thực hành Excel: 2 lp, mỗi lớp 20 học viên.

- Thời gian học: Từ 09/07/2018 - 20/07/2018; Lớp 1: từ 15h20’- 16h30’, Lớp 2: Từ 16h40’- 17h50’.

- Địa điểm học: Phòng CH 13, tầng 6, Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh.

3. Tham gia CLB tiếng Hàn Quốc

Đối tượng: Mọi người có trình độ cơ bản về tiếng Hàn Quốc đều có thể đăng ký tham gia.

Ghi chú: KTCA sẽ chịu trách nhiệm tìm và giới thiệu việc làm ở các công ty Hàn Quốc cho các học viên nếu học viên đạt được chứng chỉ cấp 3 TOPIK HÀN QUỐC.

4. Liên hệ: Học viên, sinh viên có nhu cầu tham dự các lớp học nêu trên, đăng ký và liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, 01255.125678 (thầy Phúc) hoặc xem thông tin chi tiết: www.ktcavn.org/facebook; Korean club- Class1,2,3-Vinh university.