1. Mục đích, yêu cầu

- Bồi dưỡng đội ngũ sinh viên Trường Đại học Vinh có định hướng trở thành đội ngũ doanh nhân trong tương lai; trang bị cho các em các kiến thức, kỹ năng để quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả thông qua tổ chức bồi dưỡng tập huấn các kiến thức cơ bản về Khởi sự doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

- Tổ chức an toàn, hiệu quả, đúng kế hoạch và tiến độ quy định.

2. Nội dung

2.1. Đối tượng bồi dưỡng và số lượng học viên

TT

Đối tượng

Số lượng

1.

Sinh viên thuộc Câu lạc bộ Khởi nghiệp

30

2.

Sinh viên các ngành khoa Kinh tế

150

3.

Sinh viên các ngành khoa Luật

100

4.

Sinh viên các ngành Khoa Xây dựng

50

5.

Sinh viên các ngành Viện Kỹ thuật - Công nghệ

50

6.

Sinh viên các ngành Hóa, Sinh - Môi trường

50

7.

Sinh viên các ngành KHXH&NV

50

8.

Sinh viên các ngành Ngoại ngữ

50

9.

Cán bộ, học viên, sinh viên khác có nhu cầu

70

 

Tổng cộng

600

2.2. Nội dung bồi dưỡng

- Cung cấp cho sinh viên các nội dung liên quan đến chủ đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp:

+ Xu hướng, nội dung, mục đích và các chính sách trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh;

+ Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp;

+ Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp...

- Cung cấp các kiến thức, kỹ năng lập dự án, thuyết trình bảo vệ dự án và tìm kiếm nhà đầu tư cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

2.3. Giảng viên

- Giảng viên ngoài Trường Đại học Vinh:

TT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ

1.

TS. Phạm Chi Lan

Chuyên gia kinh tế, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

2.

ThS. Trương Thanh Hùng

Đồng sáng lập và điều hành FINNO Venture, giảng viên chính Chương trình huấn luyện giảng viên (TOT) về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình hợp tác ĐMST Việt Nam - Phần Lan (IPP).

3.

ThS. Trần Vĩnh Quý

Đồng sáng lập và điều hành ASEM VIETNAM; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Nghệ An, giảng viên nguồn về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (TOT).

4.

Ông Nguyễn Đàm Văn

Sáng lập và điều hành Công ty TNHH Văn Minh

- Giảng viên trong Trường Đại học Vinh

TT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ

1.

PGS.TS. Bùi Văn Dũng

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Khởi nghiệp sáng tạo

2.

TS. Lê Vũ Sao Mai

Trưởng bộ môn Kinh tế đầu tư, Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh

2.4. Thời gian, địa điểm tổ chức khóa học

- Thời gian: Từ 10/12 - 12/12/2018.

- Địa điểm tổ chức: Hội Trường A và Trung tâm Thực hành Ngân hàng, chứng khoán, công ty mô phỏng Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2.5. Chương trình dự kiến

Thời gian

Nội dung

Giảng viên, diễn giả

Chiều 10/12

Bài 1: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới hiện nay

TS. Phạm Chi Lan

Sáng 11/12

Bài 2: Khởi nghiệp sáng tạo - Bắt đầu từ đâu và làm gì để xây dựng mô hình kinh doanh từ một ý tưởng

ThS. Trương Thanh Hùng

Chiều 11/12

Bài 3: Các bước để xây dựng ý tưởng, dự án khởi nghiệp và các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong khởi sự doanh nghiệp

TS. Lê Vũ Sao Mai

ThS, Trần Vĩnh Quý

Ông Nguyễn Đàm Văn

3. Đăng ký tham gia

- Đăng ký: Các khoa, viện đăng ký tập trung tại Trợ lý quản lý HSSV; Trợ lý lập danh sách chuyển về Nhà trường (danh sách gồm: STT, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp, điện thoại liên hệ). Cán bộ, học viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh.

- Thời hạn đăng ký: 16h00’ ngày 06/12/2018.

- Đầu mối liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh, điện thoại: 02 38 37 33 666, email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn; cán bộ phụ trách: chuyên viên Nguyễn Ngọc Quyến, điện thoại: 0903.243586.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp tại Trường Đai học Vinh. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.