1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học và ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

2. Các lớp học

2.1. Lớp sơ cấp 1 (KOICA):

- Học 3 buổi/tuần, từ 08h30’ - 11h00’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 04/9/2018;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

2.2. Lớp sơ cấp 2 (KOICA):

- Học 2 buổi/tuần, từ 08h30’ - 11h00’ các ngày thứ 3 và thứ 5;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 04/9/2018;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

2.3. Lớp sơ cấp 3 (KTCA):

- Học 3 buổi/tuần, từ 13h30’ - 15h30’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 13/8/2018;

- Số lượng: 15 học viên.

2.4. Lớp trung cấp 1 (KOICA):

- Học 3 buổi/tuần, từ 14h00’ - 16h30’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 04/9/2018;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

2.5. Lớp trung cấp 2 (KOICA):

- Học 2 buổi/tuần, từ 14h00’ - 16h30’ các ngày thứ 3 và thứ 5;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 04/9/2018;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký và nộp đơn (theo mẫu đính kèm) tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1,

nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 01255.125678 (ThS. Trần Văn Phúc, chuyên viên Trung tâm) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Công văn triển khai

Mẫu đơn đăng ký học