Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng; TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm BDNVSP. Về phía Trường Đại học Hà Tĩnh có TS. Đoàn Hoài Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, khoa, đơn vị chức năng và 145 học viên là giảng viên của Nhà trường.

Khóa học được tổ chức nhằm chuẩn hóa trình độ cho giảng viên, đáp ứng yêu cầu của chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy theo quy định; giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.


Nghi lễ chào cờ

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Đồng chí cũng khẳng định những thành tựu mà đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được và tin tưởng rằng khóa học sẽ cung cấp các kiến thức để các giảng viên tham gia khóa học thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí chức danh nghề nghiệp, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh.


PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Quán triệt tinh thần học tập tới các giảng viên, TS. Đoàn Hoài Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hà Tĩnh yêu cầu các học viên học tập tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận trong quá trình được bồi dưỡng, nắm chắc nội dung chương trình bồi dưỡng qua đó gắn lý luận với thực tiễn để vận dụng kiến thức của khóa học vào thực hiện nhiệm vụ theo vị trí giảng dạy.


TS. Đoàn Hoài Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hà Tĩnh phát biểu

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II dành cho giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ học 11 chuyên đề trong 240 tiết.


Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

Trung tâm BDNVSP