Thí sinh có nguyện vọng dự thi chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Tin học, nộp hồ sơ và kinh phí tại địa chỉ: Tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0915.396342 (cô Thủy).

Tải mẫu đơn ở đây!