- Lớp 1: Sáng các ngày thứ 2; 3; 5; 6.

- Lớp 2: Chiều các ngày thứ 2; 3; 5; 6.

- Lớp 3: Sáng thứ 2 cà sáng thứ 5.

- Lớp 4: Sáng thứ 3 và sáng thứ 6.

- Lớp 5: Chiều thứ 3 và chiều thứ 6.

- Câu lạc bộ tiếng Hàn: dự kiến sinh hoạt vào tối thứ 4 hàng tuần.

Mẫu đơn đăng ký!