1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên đang học tập, công tác tại Trường Đại học Vinh đã học qua chương trình tiếng Hàn Quốc sơ cấp.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học và ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

2. Thông tin lớp học

- Ngày khai giảng: 12/11/2018;

- Lịch học: 3 buổi/tuần (chiều thứ 2, chiều thứ 4 và sáng thứ 6);

- Thời gian học: Buổi chiều từ 13h30’ - 15h30’ (thứ Hai, thứ Tư); Buổi sáng từ 09h00’ - 11h00’ (thứ Sáu).

- Số lượng: Tối đa 20 người.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0855.125678

(ThS. Trần Văn Phúc, chuyên viên Trung tâm) hoặc đăng ký qua địa chỉ email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.