Sau khi Trường Đại học Vinh ban hành các thông báo về việc tổ chức dạy học các học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP&AN) và Giáo dục thể chất (GDTC) kỳ hè năm học 2016-2017, Nhà trường đã tiếp nhận hơn 1.500 đơn đăng ký học theo nguyện vọng của sinh viên nhằm hoàn thành chương trình kịp hoặc vượt tiến độ. Nhà trường đã mở 3 khóa học dành cho sinh viên như sau:

- Khóa học từ ngày 07/7 đến ngày 23/7/2017 dành cho sinh viên học 01 hoặc 02 học phần GDQP-AN;

- Khóa học từ 17/7 đến ngày 27/8/2017 dành cho sinh viên học chương trình GDQP&AN và GDTC tổng thể, sinh viên học chuyển đổi GDTC phần chung.

- Khóa học từ 24/7 đến ngày 20/8/2017 dành cho sinh viên học các câu lạc bộ, sinh viên chỉ học cả 3 học phần GDQP&AN.

Để tổ chức tốt các khóa học, Nhà trường yêu cầu sinh viên:

1. Từ ngày 18/6/2017, sinh viên phải kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng ký học tại trang cá nhân, nếu có sai sót phải trực tiếp bộ phận xử lý học vụ (Phòng Đào tạo) để được điều chỉnh. Thời gian xử lý từ 7h00’ ngày 19/6 đến 17h00’ ngày 20/6/2017.

2. Trước khi khai giảng các khóa học, sinh viên phải đóng nạp các khoản theo quy định tại Thông báo số 64/TB-ĐHV ngày 15/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về kinh phí học các học phần GDQP&AN và GDTC kỳ hè năm học 2016-2017. (Chi tiết xem ở file đính kèm).