Địa điểm nhận chứng chỉ: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp (Trung tâm Đào tạo liên tục), tầng 1, nhà A0.

Cán bộ phụ trách: Cô Phan Thị Thủy, điện thoại: 0915.396342.

Giờ nhận chứng chỉ: Từ 10h00 - 11h30' và 16h00' - 17h30' hàng ngày (trừ thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Khi nhận chứng chỉ, sinh viên phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên; Nếu muốn nhận thay, sinh viên phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của Trợ lý QLSV Khoa và đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa.