Thời gian nhận chứng chỉ: Từ 10h00 đến 11h00 và từ 16h00 đến 17h00 hàng ngày.

Liên hệ; Cô Phan Thị Thủy, Điện thoại: 0915.396342.

Xem kết quả tại đây!