1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

2. Chương trình, thời gian học và số lượng

2.1. Chương trình học

- Tiếng Hàn giao tiếp, tiếng Hàn căn bản.

2.2. Thời gian học: mỗi lớp 02 - 4 buổi/tuần. Lịch học sẽ thông báo sau.

- Khai giảng: Dự kiến khai giảng vào cuối tháng 02/2018.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức gặp mặt giữa học viên với giáo viên (người Hàn Quốc, là thành viên của KOICA) vào lúc 08h00’ ngày 26/01/2018 tại Hội trường tầng 8 Nhà Điều hành. Đề nghị những cá nhân đã đăng ký học trước đây và những học viên có nguyện vọng tham gia khóa học này, sắp xếp thời gian tham dự buổi gặp mặt để giao lưu với giáo viên và thống nhất một số nội dung liên quan.

2.3. Số lượng: Dự kiến mở 3 - 4 lớp, Từ 20 - 30 học viên/lớp.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 097.3336775 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên  được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.