1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học; ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

2. Chương trình, thời gian học và số lượng

2.1. Chương trình học: Tiếng Hàn giao tiếp, tiếng Hàn căn bản.

2.2. Thời gian học: 5 buổi/tuần, từ 14h00’ - 16h00’ thứ 2 đến thứ 6.

- Khai giảng: Dự kiến khai giảng vào ngày 02/7/2018.

2.3. Số lượng: 01 lớp, 30 học viên.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 01255.125678 (đ/c Trần Văn Phúc) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Ghi chú: Đối với những người đã hoàn thành chương trình sơ cấp trước đó của KOICA, nếu có nhu cầu học tiếp, đề nghị học viên đăng ký để tham gia khóa học trung cấp được tổ chức vào các buổi sáng trong tuần của kỳ hè năm 2018.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.

Mãu đơn đăng ký học