Hiện tại, đã có chứng chỉ ngoại ngữ của các học viên thi đạt trong các Hội đồng thi:

- Từ ngày 27/11/2016 về trước (Chứng chỉ tiếng Anh B1 và B2).

- Thi ngày 18/9/2016 (Chứng chỉ B1 tiếng Pháp).

- Thi ngày 23/10/2016 (Chứng chỉ A2 tiếng Pháp).

Đề nghị các học viên thi đạt liên hệ lấy chứng chỉ tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp (Trung tâm Đào tạo liên tục), Tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0383.733666 hoặc 0915.396342 (cô Thủy).

Lưu ý: 

- Giờ phát chứng chỉ: từ 10h00' - 11h30' và 16h00 - 17h30' hàng ngày (trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Khi nhận, học viên phải mang theo chứng minh nhân dân.

- Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác.