1. Nội dung tập huấn

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về pháp luật, ứng dụng thương mại điện tử hiện nay cả về lý thuyết và thực hành trên hệ thống máy tính kết nối Internet.

Hướng dẫn thiết lập website trên trang thương mại điện tử, quản trị gian hàng, quản lý bán hàng, kỹ thuật truyền thông, marketing sản phẩm...

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Từ 07h30’, 26/12/2016

Thực hành trên internet

Tầng 7 Nhà Điều hành

Từ 13h30’, 26/12/2016

Thực hành trên internet

Từ 08h00’, 27/12/2016

Bế giảng, trao giấy chứng nhận

 

3. Đối tượng, số lượng tham dự

- Đối tượng: Sinh viên khoa kinh tế (các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế đầu tư) và sinh viên các khoa khác có nguyện vọng tham gia tập huấn; ưu tiên sinh viên khoá 54,55.

- Số lượng điều động: Khoa Kinh tế điều động mỗi buổi 100 sinh viên theo đối tượng nêu trên.