1. Đối tượng, số lượng

1.1. Đối tượng:

- Sinh viên Trường Đại học Vinh có nhu cầu học tiếng Đức (trình độ A1, A2, B1) để được giới thiệu đi học tiếp và làm việc tại CHLB Đức.

- Các đối tượng người học khác (ngoài trường) có nhu cầu học tiếng Đức theo các trình độ như trên.

Lưu ý: Những đối tượng đã có trình độ A1, A2, B1 tiếng Đức vẫn có thể tham gia các khóa học này để bổ túc, nâng cao trình độ tiếng Đức nếu có nhu cầu.

1.2. Số lượng: Mỗi lớp tối đa 20 học viên.

2. Thời gian, địa điểm và lịch học

2.1. Thời gian đăng ký học: Từ 03/4/2018.

2.2. Địa điểm học: Trường Đại học Vinh.

3. Các lớp học dự kiến mở

- Lớp trình độ A1: Học 9 tuần (180 tiết), từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày học 4 tiết và 30 phút giải lao.

- Lớp trình độ A2: Học 9 tuần (180 tiết), từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày học 4 tiết và 30 phút giải lao.

- Lớp trình độ B1: Học 12 tuần (240 tiết), từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày học 4 tiết và 30 phút giải lao.

- Lớp luyện thi B1:  Học 4 tuần (80 tiết), từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày học 4 tiết và 30 phút giải lao.

- Lớp Giáo dục hội nhập: Dành cho các học viên chuẩn bị sang học tập, làm việc tại CHLB Đức; Học 6 tuần (120 tiết), từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày học 4 tiết.

(Ngoài ra, Nhà trường sẽ phối hợp với các đối tác mở các lớp học tiếng Đức thông thường cho tất cả các đối tượng có nhu cầu).

4. Quyền lợi của sinh viên, học viên

- Được học tập tại Trường Đại học Vinh với các phòng học và cơ sở vật chất  đạt chuẩn về đào tạo ngoại ngữ với đội ngũ giáo viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ CHLB Đức và các trợ giảng Việt Nam nhưng với mức chi phí thấp hơn nhiều so với các các cơ sở đào tạo khác.

- Được giới thiệu để tiếp tục học tập, làm việc cho các công ty, doanh nghiệp tại CHLB Đức theo chương trình Điều dưỡng viên hoặc các chương trình lao động khác theo Biên bản đã ký kết giữa Trường Đại học Vinh với các đối tác.

- Đối với những học viên có nguyện vọng tham gia chương trình Điều dưỡng viên tại CHLB Đức, nếu được tuyển chọn, sẽ được Công ty Việt Đức và đối tác là Tập đoàn AZURIT tài trợ toàn bộ chi phí ăn, ở, học tiếng Đức tại CHLB Đức cho đến khi đạt trình độ B2 và học nghề điều dưỡng theo thời hạn quy định để có thể làm việc, sinh sống ổn định, lâu dài và nhập quốc tịch tại CHLB Đức.

5. Quy trình, cách thức tham gia

- Bước 1: Sinh viên, học viên và các cá nhân có nhu cầu, đăng ký khóa học tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp;

- Bước 2: Trường Đại học Vinh phối hợp với các đối tác tổ chức hội thảo giới thiệu chi tiết về chương trình, giải đáp các thắc mắc liên quan; tiến hành sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và lựa chọn những học viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp CHLB Đức.

- Bước 3: Sinh viên, học viên được chọn lựa sẽ chính thức tham gia khóa học tiếng Đức theo kế hoạch nêu trên. Học viên sẽ được học liên tục để đảm bảo kế hoạch xuất cảnh (nếu đáp ứng đủ yêu cầu) theo đúng tiến độ.

6. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết liên quan, đề nghị sinh viên và các cá nhân có nhu cầu, liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

Địa chỉ: Văn phòng tầng 1, nhà A0 Trường Đại học Vinh;

Điện thoại: 0238.3733666, 0973.336775 (cô Hồ Thị Dung).

Email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn

Website: www.hotrosinhvien.vinhuni.edu.vn.