1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học và ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

2. Các lớp học

2.1. Lớp 1

- Ngày khai giảng: 01/10/2018;

- Lịch học: 3 buổi/tuần (13 tuần);

- Thời gian học: Từ 09h00’ - 11h00’, sáng thứ 2;4;6.

- Số lượng: Tối đa 20 người.

2.2. Lớp 2

- Ngày khai giảng: 01/10/2018;

- Lịch học: 3 buổi/tuần (13 tuần);

- Thời gian học: Từ 09h00’ - 11h00’, sáng thứ 3;5  và từ 13h30’ - 15h30 chiều thứ 6.

- Số lượng: Tối đa 20 người.

2.3. Lớp 3

- Ngày khai giảng: 05/11/2018.

- Lịch học: 3 buổi/tuần (13 tuần);

- Thời gian học: Từ 13h30’ - 15h30’, chiều thứ 2;4;6.

- Số lượng: Tối đa 20 người.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 01255.125678 (ThS. Trần Văn Phúc, chuyên viên Trung tâm) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.

Thông báo đợt 3

Mẫu đơn đăng ký học