1. Đối tượng, số lượng

1.1. Đối tượng:

Sinh viên Trường Đại học Vinh có nhu cầu học tiếng Đức (trình độ A1, A2, B1) để được giới thiệu đi học tiếp và làm việc tại CHLB Đức.

1.2. Số lượng: Mỗi lớp tối đa 12 học viên.

2. Lịch học, địa điểm học

2.1. Lịch học: Các ngày trong tuần (3 giờ/ngày).

2.2. Địa điểm học: Trường Đại học Vinh.

3. Quyền lợi của sinh viên, học viên

- Được học tập tại Trường Đại học Vinh với phòng học và cơ sở vật chất  đạt chuẩn về đào tạo ngoại ngữ với đội ngũ giáo viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ CHLB Đức và các trợ giảng Việt Nam.

- Được giới thiệu để tiếp tục học tập, làm việc cho các công ty, doanh nghiệp tại CHLB Đức theo chương trình Điều dưỡng viên hoặc các chương trình lao động khác theo Biên bản đã ký kết giữa Trường Đại học Vinh với các đối tác.

- Đối với những học viên có nguyện vọng tham gia chương trình Điều dưỡng viên tại CHLB Đức, nếu được tuyển chọn sau khóa học trên, sẽ được Công ty và đối tác tài trợ toàn bộ chi phí ăn, ở, học tiếng Đức tại CHLB Đức cho đến khi đạt trình độ B2 và học nghề điều dưỡng theo thời hạn quy định để có thể làm việc, sinh sống ổn định, lâu dài và nhập quốc tịch tại CHLB Đức.

4. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết đề nghị sinh viên, học viên và các cá nhân có nhu cầu, liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Địa chỉ: Văn phòng tầng 1, nhà A0 Trường Đại học Vinh

Điện thoại: 0238.3733666, 096.2057808 (cô Nguyễn Thị Tuyết).