Thông báo cho học viên cao học Khóa 26 trúng tuyển đợt 2, năm 2018:

Do có sự cố về mặt kỹ thuật nên thời gian đăng nhập để học online trên phần mềm học trực tuyến tạm hoãn đến ngày 19/11/2018.

Lịch học cụ thể Nhà trường sẽ thông báo sau./.