Các học viên Khóa 26 trúng tuyển đợt 1 năm 2018 chú ý:

- Tải Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin học trực tuyến về để biết cách đăng nhập và học online.

- Xem danh sách để biết mình học lớp nào, giảng viên nào để vào.

- Thời gian bắt đầu học theo Kế hoạch đính kèm.

- Chú ý thời gian trực tiếp lên lớp với giảng viên để đi đúng ngày (sau khi bắt đầu học online 12 ngày).

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin học trực tuyến

Kế hoạch học Triết học và Ngoại ngữ Khóa 26 đợt 1

Danh sách lớp tiếng Pháp tại Vinh

Danh sách lớp tiếng Anh tại Vinh

Danh sách các lớp Triết học cho khối Khoa học Xã hội tại Vinh

Danh sách các lớp Triết học cho khối Khoa học Tự nhiên tại Vinh