Trường Đại học Vinh thông báo:

Trong các ngày từ 08 đến 09 tháng 6 năm 2019, Nhà trưởng tổ chức thi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên, THPT chất lượng cao năm 2019 tại khu Nhà A.

Vì vậy, các lớp Cao học Khóa 26 tại Trường Đại học Vinh tam nghỉ tuần từ 08 - 09/06/2019, lịch học bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng!