Trường Đại học Vinh thông báo:

Trong các ngày từ 27 đến 28 tháng 3 năm 2021, Nhà trưởng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2 ngày).

Vì vậy, các lớp Cao học Khóa 28 tại Trường Đại học Vinh tạm nghỉ tuần 08, lịch học bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng!