Để chuẩn bị cho đợt xét bảo vệ luận văn cao học khóa 25 (vào tháng 7/2019), Nhà trường mở lớp tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra cho các học viên đăng ký học và thi (Danh sách đính kèm).

Thời lượng kiến thức: 60 tiết, trong đó:

- Thời gian học online (30 tiết): từ ngày 10/6/2019 đến ngày 20/6/2019

- Thời gian học trực tiếp trên lớp (30 tiết): từ ngày 21/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Đề nghị học viên kiểm tra danh sách và nộp kinh phí học và thi trước ngày 8/6/2019.

Kinh phí học và thi học viên nạp tại phòng thu học phí sảnh nhà B2, Trường Đại học Vinh. Nhà trường sẽ cập nhật danh sách trên hệ thống LMS (cổng học trực tuyến), đề nghị học viên theo dõi để vào lớp.

Thời gian thi dự kiến vào các ngày 6/7 và 7/7/2019.