Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, theo đó, tỉnh Nghệ An thuộc nhóm địa phương có nguy cơ, phải thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22/4/2020 và sẽ có điều chỉnh vào ngày 22/4/2020 tùy diễn biến dịch bệnh. Nhà trường yêu cầu cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như các quy định, giải pháp trước đây về phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

1. Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục thực hiện hình thức dạy - học trực tuyến tại nhà; cán bộ, viên chức hành chính tiếp tục làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà.

2. Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trường, các đơn vị thường trực như: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm Nội trú, Trạm Y tế, Ban Quản lý Cơ sở II đảm bảo lực lượng làm việc như quy định tại Công văn số 262/ĐHV-HCTH ngày 27/3/2020.

3. Phòng Hành chính Tổng hợp chịu trách nhiệm về đầu mối thông tin liên lạc để đảm bảo thông suốt mọi hoạt động của Nhà trường. Các văn bản triển khai chủ trương, hoạt động của Nhà trường được đăng tải, xử lý trên phần mềm iOffice, website, zalo.

4. Hạn chế tối đa việc giao dịch, tiếp khách đến xử lý công việc. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường.

5. Bộ phận Truyền thông, Phòng CTCT-HSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, các khoa, viện, trường trực thuộc tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện cách ly xã hội; khai báo sức khỏe tự nguyện; hạn chế di chuyển, đi lại nếu thực sự không cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp.

Trên đây là việc tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 17/4/2020 đến ngày 22/4/2020. Đến ngày 22/4/2020, tùy diễn biến dịch bệnh và các thông báo của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem File đính kèm!