Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 24 tại các địa điểm đào tạo ngoài trường (Đaklak, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An và Vĩnh Long) thi vào ngày 22/02/2017 (Chi tiết xem file đính kèm).

Học viên có thể xem số báo danh, phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân trên trang web của Trường Đại học Vinh: Từ trang chủ vào mục Đăng kí học, sau khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân, xem thông tin như sau:

- Chọn Thông tin cá nhân;

Xem lịch thi cá nhân;

- Chọn Học kì\Lần thi để xem lịch thi.

Lưu ý: Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0 (phải học lại học phần vắng thi); Học viên bị đánh dấu "Cấm thi" hoặc không có tên trong danh sách dự thi là chưa đủ điều kiện dự thi; Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh). Học viên muốn tìm hiểu thêm thông tin về kì thi, liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh (0238 3855 452, máy lẻ 371).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng