Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 25 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 03 và 04/3/2018 (tức ngày 16 và 17 tháng Giêng âm lịch) tại Nhà học A3 (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản cá nhân.

Học viên Khóa 24 học bổ sung với Khóa 25 cũng được bố trí thi đợt này (thi 90 phút); học viên Khóa 24 vắng thi có lí do chính đáng sẽ được bố trí thi riêng (do thời gian thi dài 120 phút), đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. Thông tin thêm về kì thi, liên hệ thầy Nguyễn Minh Hiền (0238 3855 452, máy lẻ 371), chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Học viên vắng thi không có lí do chính đáng phải đăng kí học lại học phần vắng thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng