Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 27 (tuyển sinh đợt 2) và cao học Khóa 27 chuyên ngành Quản lý kinh tế (tuyển sinh đợt 1) tuần 2a tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 07 và 08/12/2019 tại Nhà học A (Xem chi tiết tại đây).

Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH27 - ĐH Vinh.

Trung tâm ĐBCL