Do lịch thi kết thúc học phần cao học Khóa 25 vào Sáng thứ 7, ngày 05/5/2018 trùng với lịch thi Tiếng Anh cấp B1, nên Nhà trường quyết định chuyển lịch thi kết thúc thúc học phần cao học vào Chiều thứ 7 cùng ngày, bắt đầu từ 13 giờ 30'. Lịch thi ngày chủ nhật vẫn giữ nguyên.

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng