Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Nhà trường quyết định hoãn lịch thi kết thúc học phần cho cao học khóa  26 và khóa 27 tại Trường Đại học Vinh ngày 28 - 29/3/2020 và ngày 18 - 19/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH26 - ĐH Vinh  CH27 - ĐH Vinh.

Trung tâm ĐBCL