Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ; Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học Khóa 26 của Trường Đại học Vinh sau khi kết thúc chương trình học tập, Nhà trường thông báo Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 tại Trường Đại học Vinh như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 14/12/2019 (cả ngày thứ 7).

- Buổi sáng từ 7h00 thi các kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết

- Buổi chiều từ 13h30 thi kỹ năng Nói

2. Địa điểm thi: Khu vực nhà A2, A3 - Trường Đại học Vinh.

3. Danh sách phòng thi và số báo danh: 15 phòng thi (Xem file đính kèm).

4. Định dạng đề thi: VSTEP (bậc 3-5)

5. Hình thức thi: Trên giấy

6. Lưu ý:

- Khi tham gia dự thi học viên phải mang theo chứng minh nhân dân gốc hoặc thẻ căn cước công dân để kiểm tra nhận diện trước khi vào phòng thi.

- Học viên nhớ mang theo bút chì để tô phiếu trả lời trắc nghiệm.