Quyết định số 1625/QĐ-ĐHV ngày 01/8/2018

File: quyet_dinh_1625_ngay_182018.pdf

1. Mẫu phân chia nội dung dạy học:

Tên file: 1_phan_chia_noi_dung_day_hoc.docx

2. Định dạng mẫu slide của bài giảng E-learning:

Tên file: 2_mau_presentation.rar

3. Ví dụ mẫu soạn slide về giới thiệu học phần và nội dung theo chương

Tên file:         3_vi_du_gioi_thieu_hoc_phan_vat_li_laser.pptx

                      4_vi_du_chuong_1_vat_ly_laser.pptx

4. Mẫu kịch bản thuyết trình các slide

Tên file: 5_mau_kich_ban_thuyet_trinh.docx

5. Hướng dẫn soạn bài giảng E-Learning bằng Adobe Presenter 11:

            Tên file: 6_huong_dan_adobe_presenter_11.docx

6. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống LMS:

            Tên file: 7_huong_dan_su_dung_danh_cho_giang_vien.docx

7. Video hướng dẫn quy trình biên soạn bài giảng E-learning:

            Đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=u0mWipl3kZM