Thực hiện Công văn số 173/ĐHV-ĐT ngày 21/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc chuẩn bị cho kỳ thi, xét tuyển công chức của Tổng cục thống kê năm 2017, Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo: Lịch học của Khóa 24 tuần thứ 6 (Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2017) tạm nghỉ, lịch học bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng!