1. Đối tượng, thời gian

- Lớp sơ cấp dàn cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên đang công tác, học tập tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học và ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

- Học 2 buổi/tuần, từ 17h00’ - 19h00’ các ngày thứ 2, thứ 4 hàng tuần.

- Dự kiến khai giảng vào ngày 25/3/2019.

2. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1,

nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0855.125678 (ThS. Trần Văn Phúc, chuyên viên Trung tâm) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.