1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học và ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

2. Các lớp học

2.1. Lớp sơ cấp 1

- Học 3 buổi/tuần, từ 08h30’ - 10h30’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào lúc 08h30’ ngày 29/5/2020;

- Số lượng: Tối đa 15 học viên.

2.2. Lớp sơ cấp 2

- Học 3 buổi/tuần, từ 14h00’ - 16h00’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào lúc 14h00’ ngày 29/5/2020;

- Số lượng: Tối đa 15 học viên.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, HSSV có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0948.521266 (CV Hồ Thị Dung).         

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.