Tên đề tài luận án: Thực thi chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ở tỉnh Vĩnh Long

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số: 9310201

Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 12 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.